ЕДНА ЧИСТА ИНИЦИАТИВА ОТ ХОРАТА И ЗА ХОРАТА!

ЗАЩОТО ВЯРВАМЕ, ИСКАМЕ И МОЖЕМ! НИЕ САДИМ ГОРИ!
Цел: 1 000 000 нови дървета за България

Подкрепете ни
да постигнем целта!
250 000 Първата ни цел
500 000 Втората ни цел
750 000 Третата ни цел
1 000 000 Четвъртата ни цел