2230 засадени дръвчета с Ариана 28.10.2017 (61 снимки)