КОГАТО СТАНЕМ 100 000, ЩЕ ПОСАДИМ ГОРА - На живо от Етрополе