КОГАТО СТАНЕМ 100 000 ЩЕ ПОСАДИМ ГОРА - На живо от Варна - засаждане 2 300 дървета