КОГАТО СТАНЕМ 100 000 ЩЕ ПОСАДИМ ГОРА - Засаждаме 3 000 дървета в София