Национална залесителна кампания - Варна 26.03.2017