Текущи събития

19 октомври: Засаждане на още 555 дървета в новия парк в София

На 19 октомври ще засадим 555 дървета в най-новия парк в София - този на ВСУ “Любен Каравелов”. Елате, за да го превърнем в прекрасно зелено кътче за жителите на западните квартали на София! 
Пролетта започнахме чудото по създаването му, след като ръководството на школата взе решение да отвори парка за широката общественост. Цяло лято с ръчен труд и механизация се случваха много хубави неща. Сега е време да доозеленим красивото и достъпно за всички ново парково пространство в София, като засадим още 555 едроразмерни дървета, както и много храсти и цветя!