Минали събития

Залесяване с. Златуша 2013

Красив, щастлив, чудесен ден, в който 300 доброволци залесихме малко над 1 500 дръвчета, част от 77 000те дървета, които от КОГАТО СТАНЕМ 100 000 - ЩЕ ПОСАДИМ ГОРА залесихме през април 2013г. Благодарим Ви, Земята Ви Благодари!

СПОДЕЛЯЙТЕ ДОБРОТО И ПРАВЕТЕ ДОБРО!

Бъдете все по-добри и все по-добре!

Снимки от залесяването може да видите и тук