Амазонските гори са култивирани от древните хора

Древното коренно население на Амазонието има много по-дълбоко въздействие върху състава на тропическите гори покрай Амазонка, отколкото се считаше досега. Причината за промяната в разбиранията е ново проучване, което показва как дървесни видове, одомашнени от хората преди векове, все още преобладават в големи облати от дивата амазонска джунгла.

Много дървесни видове, населяващи района на Амазонка, изглежда са в изобилие, тъй като са били култивирани от хората, населявали района, преди европейците да пристигнат – преди повече от пет века. Това включва бразилския орех, какаото, палмата акай, каучкуковото дърво, каймито, кашуто и палмата тукума, според изследователите.

„Излиза, че Амазонието не е толкова недокоснато от човека, колкото ни е изглеждало досега“, казва изследователят Ханс тер Стееге, горски еколог в Центъра за биологичното разнообразие „Натуралис“ в Холандия и Свободния университет в Амстердам. Той и колегите му са използвали данни за дървесния състав на горите на 1170 места из Амазонието. Те сравнили данните с повече от 3000 известни археологически обекта, представляващи последните населени места в региона.

„Проучването установи, че 85 дървесни вида, за които се знае, че са били използвани от амазонските племена за плодове, ядки, строителни материали и други цели, през изминалите около 8 хиляди години са с пет пъти по-голяма вероятност от доминиране из зрелите амазонски гори в сравнение с видовете, които не са били одомашнени“. Изследването е установило също така, че горите в близост до пред-колумбовите селища, са с три пъти по-голяма вероятност да съдържат дървесни видове, одомашнени от местните хора в миналото.

Тропическите гори на Амазонка имат определяща природна функция за цяла Южна Америка. Те са един от регионите в света с най-богато биоразнообразие, гъмжащи от растителен и животински свят. Голяма част от амазонските джунгли се намират в Бразилия, но части от тях покриват Перу, Колумбия, Боливия, Венецуела, Гвиана, Суринам, Еквадор и Френска Гвиана.

Много от дърветата, намиращи се в големи количества в тази област, представляват видове, критични за поминъка и икономиката на амазонските народи. По време на европейското нашествие в региона са живели около 8 до 10 милиона души, говорещи най-малко 400 различни езика.

„Древните цивилизации са имали голяма роля в промяната – както съзнателно, така и несъзнателно – на растителността в околностите на своите селища и по протежение на пътищата, по които са пътували“, казва изследователят Каролина Левис, докторант в областта на екологията в Националния институт на Бразилия за амазонски изследвания и Университета Вагенинген.

Изследването бе публикувано в списание Science.

Сподели публикацията