Гората.бг подарява 50 000 медоносни дръвчета на българските пчелари!

Гората.бг търси пчелари от цяла България, на които да подари фиданки за медоносни дръвчета! 

Гражданската инициатива Гората.бг – известна и като „Когато станем 100 000 ще посадим гора“ – има за цел засаждането на 1 милион дървета в България. Инициативите се провеждат от Фондация „77“ и са напълно безкористни и безплатни за участниците. До момента сме залесили над 400 хиляди дръвчета и продължаваме всяка пролет и есен. Любовта ни към чистата природа ни кара все повече да се безпокоим от тревожната тенденция на намаляване на пчелната популация.

Тази година, наред с доброволното залесяване на дръвчета из страната, искаме целенасочено да помогнем и за спасяването на пчелната популация у нас. Затова искаме да подарим на българските пчелари фиданки за медоносни дръвчета – липи, конски кестен, див рожков, акации (само за подходящи места), при възможност ще осигурим и други подходящи местни видове. Предвидили сме да раздадем над 50 000 медоносни дръвчета. Това ще стане в периода март-април, когато времето е най-подходящо за засаждане.

Уважаеми пчелари, можете да засадите тези дръвчета в/около пчелините си. Надяваме се така да Ви помогнем да има повече паша за пчелите!

Ще приветстваме обратна връзка от всички организации, съюзи, обединения и формирования на българските пчелари, които работят активно и биха съдействали повече медоносни дръвчета да стигнат до повече български пчелари.

Как да заявите:
Изпратете ни електронна поща на адрес [email protected], в която напишете минимум:
1. Контактна информация – Име, телефон, адрес, организация (ако сте такава);
2. Колко броя и от кои видове желаете;

Докога можете да зявите:
За пролетната ни кампания, приемаме заявки до 10.03.2019 г. Но е важно да имате предвид, че към 28.02.19 г., приемаме заявки, но не гарантираме, че ще можем да доставим тази пролет, защото наличните количествата са надвишени. Правим всичко възможно да осигурим допълнителни. Ако не успеем, ще Ви включим за следващата ни кампания – за бъдещ сезон.

Колко можете да зявите:
Колкото можете да се ангажирате да засадите. Заявки за по-малко от 100 броя няма да се обработват. Препоръчваме и бихме били благодарни да се насочите към сдружения, обединения, съюзи или групи на пчелари, както да се комбинирате с други пчелари, като заявки за над 500 броя ще се разглеждат приоритетно. Няма горна граница за количество заявени дръвчета, но в случай, че общото количество надвиши тези, които разполагаме, ще разговаряме с всички, които са заявили големи количества в търсене на решение.

Кога и как ще получите дръвчетата:
Планираме да изпратим между 20.03 и 15.04 всички заявени фиданки. Опитваме да организираме безплатен за всички пчелари транспорт, с куриер (затова е важно да дадете коректни адреси), в случай, че не успеем да договорим безплатен транспорт, ще се свържем с Вас, за да измислим най-доброто решение (да си ги вземете, да раздаваме по населени места по график и т.н.).

Произход на фиданките:
Кампанията се организира с фиданки закупени по преференциални цени от ЮЦДП, както и липи дарени от ЮЗДП, за което сме изключително благодарни и на двете дружества, също с фиданки закупени от други разсадници и произведени в собствен разсадник. Всички фиданки са с доказан произход, сертифицирани, здрави и законни за засаждане в България.

Промяна на дървесните видове към 28.02.19 г.:
Поради настойчиви препоръки за инвазивността на аморфата, отправени ни от екологични организации – фиданки от този дървесен вид няма да се предоставят. Те ще бъдат заменени с други подходящи местни видове, ако това е възможно. Акацията, както и всички останали дръвчета, ще се дават само за подходящи местообитания, законосъобразно и при конкретни ангажименти за тяхното законосъобразно засаждане и отглеждане. 

Отговорността за законосъборазното засаждане и добрата грижа е на получателите. Оставаме на разположение за всичко, с което можем да сме полезни, като си запазваме правото да не приемем заявки, които не отговарят на условията, ако сте изпратили такава и виждате сега това обяснение – пуснете допълнителна. 
В случай, че общото количество не достигне, приоритет имат заявките постъпили по-рано във времето. 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЗА ДОБРОТО, КОЕТО ПРАВИТЕ, КОГАТО ОТГЛЕЖДАТЕ ПЧЕЛИ!

За допълнителна информация: 
Мария Малцева, [email protected]

Сподели публикацията