Гората – домът на пчелата

Без пчелите светът ще загине. Но какво общо има гората с пчелата?

Горите са изначалният дом на медоносната пчела, чиито мед с удоволствие хапваме. Преди човекът да одомашни пчелите, те са живеели само така – в гората, в хралупите и дънерите на дърветата. И до днес на много места по света пчелите живеят сред горите, а местните „пчелари“ събират питите, катерейки се по дърветата и скалите.

Горите са едновременно убежище за пчелите и източник на тяхната храна. Цветята на горските дървета осигуряват некрат и прашец на медоносните пчели, както и тези по горските поляни.

Управлението на горите и пчеларството имат дълга история по цял свят, но много рядко някой някъде е изследвал връзката им систематично. Целенасоченото засаждане на дървета, както предполагат агро-лесовъдските системи, може да бъде проектирано така, че да облагодетелства пчелните семейства, като им осигурява едновременно и защита, и храна.

Отглеждането на дървета и пчеларството лесно могат да се комбинират по няколко причини. И двете дейности са подходящи за земя, която е хълмиста или просто по-малко желана за други селскостопански цели. И двете дейности не изискват постоянен труд. И двете могат да се съвместяват с други професии в областта на селското стопанство.

Комбинирането на горското стопанство и пчеларството осигурява пчелни продукти като мед и пчелен восък, които могат да носят допълни доходи към тези от дългосрочното управление на горите на собственика на земята.

Старите пчелари припомнят, че и досега при естественото роене на пчелните семейства роевете намират най-сигурно убежище преди всичко в горите.

Не на последно място в гората пчелите събират и голямо количество манов мед.

От горите най-ценни за осигуряване на нектар за пчелите са широколистните и смесените гори, защото в тях растат по-голям брой и по-медоносни дървесни и храсти.

Сподели публикацията