Горите „стаили дъха си“ по време на застоя в глобалното затопляне

Горските екосистеми по света, наричани „белите дробове на планетата“, изглежда са „затаили дъх“ по време на най-скорошната проява на застой в глобалното затопляне, според нови научни данни. Международно проучване е изследвало степента, в която тези жизненоважни екосистеми са извършвали своята „работа“ по поглъщането на въглерод в периода 1998-2012 г. Това е най-скорошният период на забавяне в глобалното затопляне.

Изследователите са забелязали, че глобалното въглеродно улавяне – процес, при който въглеродният диоксид се поглъща от атмосферата и се съхранява в естествената околна среда – е бил особено стабилен по време на този 14-годишен период, споделя професор Пиер Фридлингщайн от Университета на Ексетър.

По време на продължителните периоди на по-бавно затопляне горите по целия свят „вдишват“ въглероден диоксид чрез фотосинтеза. Те обаче намаляват скоростта, с която го „издишат“ – освобождават газа обратно в атмосферата.

Научният екип смята, че това проучване е от решаващо значение и предлага критична информация за моделирането на климатичните промени в бъдеще. Това може да помогне да се предскаже как различните екосистеми ще отговорят на нарастващите глобални температури.

Правилното разбиране за взаимовръзките между глобалното затопляне и въглеродния цикъл на планетата е от решаващо значение за учените, за да могат те да предвидят бъдещите промени в климата, обяснява проф. Фридлингщайн, председател на изследователската група по математическо моделиране на климатичните системи в Университета в Ексетър. „В това проучване ние анализирахме какво се е случило по време на последния период на застой в глобалното затопляне, … подчертававайки значението на екосистемите като ключов контрол на поглъщането на въглерод от земята“.

Проучването е било съсредоточено върху това как естественият въглероден цикъл на Земята е реагирал в периодите на бързо и на бавно затопляне, които се считат за нормални „ритми“ в изменението на климата. Темпото на фотосинтезиране по време на застой в глобалното затопляне е все същото, според наблюденията. От друга страна обаче в такъв период на застой горите освобождават значително по-малко въглерод обратно в атмосферата, са установили учените. Това означава, че в периодите на забавено изменение на климата Земята съхранява много повече въглерод.

Изглежда сякаш по време на застоя в глобалното затопляне „горите затаяват дъха си“, казва Пекка Каупи, горски еколог от Университета в Хелзинки и съавтор на проучването. То беше публикувано в сп. Nature Climate Change през януари.

Сподели публикацията