Засаждането на повече дървета е фундаментално за борбата с изменението на климата

Засаждането на гори и другите дейности, които използват силата на природата за улавяне на въглерода, могат да играят решаваща роля за ограничаване на глобалното затопляне съгласно Парижкото споразумение от 2015 г., сочи ново международно проучване. Природните решения – такива като опазването на торфищата, съхраняващи въглерод, и по-доброто управление на почвите и тревните съобщества – биха могли да представляват 37% от всички действия, необходими до 2030 г. по плана за опазване на планетата съгласно Парижкия договор. Взети заедно, тези мерки за „ре-озеленяване“ на планетта биха били еквивалентни на спирането на всичкото горене на петрол в световен мащаб, според анализа.

“По-доброто стопанисване на земята може да има по-голяма роля в борбата с изменението на климата, отколкото се предполагаше досега,” каза международният екип от учени, реализирал проучването. То бе публикувано в американското списание Proceedings of the National Academy of Sciences. Оценките за потенциала на природата, водени от засаждането на гори, са с 30% по-високи от тези, посочени от панела от климатолози при ООН през 2014 г.

Дърветата поглъщат въглеродния диоксид – най-изобилния парников газ – докато растат. Те го освобождават по време на своето горене или гниене. Това прави горите – всички от Амазонка до Сибир – огромни природни “хранилища“ на парникови газове.

Като цяло по-доброто управление на природата може да предотврати 11,3 милиарда тона емисии на въглероден двуокис годишно до 2030 г., според проучването. Това е еквивалентно на сегашните емисии на въглероден диоксид на Китай.

Парижкото споразумение за климата заложи глобална цел да ограничи повишаването на глобалната температура до “много по-малко“ от 2 градуса Целзий над прединдустриалните времена. Правителствата по света обаче действат твърде мудно за постигането на тези цели. Междувременно планетата осезаемо се променя – климатиът вече е донимиран от климатични екстреми като урагани, засушавания, горещи вълни и др.

Според проучването, някои от мерките ще струват по 10 долара за тон или по-малко – за предотвратяне на тон въглероден двуокис. Други ще костват по 100 долара и се определят като много „ценово ефективни“

“Ако сме сериозни относно изменението на климата, ще трябва да се занимаваме сериозно с инвестиране в природата”, заяви Марк Терчек, главен изпълнителен директор на The Nature Conservancy, който ръководи проучването.

Сподели публикацията