Индонезийският президент върна управлението на горите на местните жители

След десетилетия на конфликти по въпроса кой да се грижи за горите на Индонезия президентът на страната Джоко Видодо върна правото за управление на горите на местните общности. Според Световния център по агролесовъдство, милиони местни жители са полагали грижи за горите по устойчив начин в продължение на векове – преди холандското колониално правителство да ги обяви за държавна собственост.

От години местните общности се борят за признаване на своите права, постоянно оспорвани от правителството – дори след обявяването на независимостта през 1945 г., по данни на агролесовъдския център. Наскоро обаче президентът направи това, което центърът описва като “силно символична стъпка в официалното предоставяне на управлението на горите на девет местни общности”. Според Видодо, това е не просто връщане на горите на местните хора, а и „възвръщане на стойността на изконните ценности на Индонезия и нейната идентичност като нация”.

Видодо се позова на общността Каджанг – едно от деветте племена, които искат да се грижат за местните гори. По-рано правителството се опита да промени статута за управление на горите на Каджанг от традиционни местни на „производствени с ограничени цели”. Така то би могло да взема парцели от тях за каучукови плантации. Местните хора обаче са разработили набор от местни наредби, които “потвърждават, признават и защитават [горите] на базата на традиционното управление”, според Анди Андриарди, член на неправителствена организация, която помага на Каджанг да си възвърне правата. Нормите са съгласувани с местната власт и локалните организации.

Лидерът на Каджанг Анди Буюнг Сапутра казва: „Нашата традиционна мъдрост е играла важна роля в управлението и опазването на горите ни. Това е допринесло за запазването на нашата Земя зелена и за намаляване на отрицателното въздействие на изменението на климата”.

Сподели публикацията