ИНИЦИАТИВА ЗА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ

Една забележителна част от нашия народ – бесарабските българи, пишат своята история повече от 200 години. Родени предимно в някогашната Източна Румелия и принудени да оцеляват извън люлката на Отечеството, те винаги са живели, борили са се и са се чувствали част от нашия народ. Отделени от основната българска общност, бесарабските българи са намирали начини да бъдат заедно с нея. Изключително дълъг е списъкът на личностите, които са вплели своя живот и усилия в различни сфери на нашата целокупна държавна, политическа, стопанска и културна традиция и практика. Горчиво е да си признаем днес, че нашата държава все още не е изразила почит към великите примери на мнозина от тях и не е отдала заслужено признание на техния принос за развитието на България.

Осъзнавайки този неизпълнен граждански и човешки дълг на българското общество, няколко организации –  Международният търговски и културен център ГЕОПАН Бургас, Музеят на Лесотехническия университет, Редакцията на списание „Гора“ и НПО-платформите Гората.БГ и Менторс.БГ решиха да учредят дългосрочен граждански проект „Пантеон на бесарабските българи“. Инициативата предвижда издаване и разпространение на серия от валидирани мемориални пощенски картички на бесарабски българи с големи приноси за националното ни развитие, енциклопедичен справочник за изявени личности от бесарабската общност, тематични сборници и родови книги, научни конференции, постоянна експозиция на възпитаници на Болградската гимназия с приноси за българската държава, справочник за съхранявания архивен фонд в България за бесарабските българи и др.

Крайната цел на дългосрочния проект е възстановяването и активирането на историческите връзки между двете разделени общности на българския народ и формирането на близки културни нагласи.

Очертаната първа стъпка по този труден за извървяване в XXI  век общностен път, свидетелства за необходимостта от проекта. Инициаторите му са убедени, че неговата реализация е неотложна и че това са последните десетилетия, в които този път трябва да се измине.

Предстои представянето на първата мемориална пощенска картичка, която ще бъде изпратена на близо 1000 адреса в България, Молдова, Украйна и Русия с покана за съпричастие към целите на проекта. Тя се издава по повод „150 години от рождението на Петър Савов Беров, роден в село Кубей, Бесарабия, възпитаник на Болградската гимназия, агроном и лесовъд, един от първостроителите на горското дело в България и основоположник на лесопарка в Борисовата градина в София“.

Неговото име не бе отбелязано по заслуги и достойство в кампанията за Борисовата градина, преминала неотдавна, въпреки, че през 30-те години на миналия век лесовъдната общност дори предлага издигането на бюст-паметник за заслугите му.

Представянето на инициативата ще се състои на 27. 03. 2018  в Музея „Земята и хората“ – София от 18.00 часа.

Водещ: Доктор Евгени Цавков, Директор на Музея на Лесотехническия университет.

Сподели публикацията