И Манчестър засажда 3 милиона дървета

Нов проект има за цел засаждането на три милиона дървета – по едно за всеки мъж, всяка жена и всяко дете – в Mанчестър през идните 25 години.

Инициаторите на проекта „Град от дървета“ се надяват, че усилието им не само ще направи региона по-зелен, но и ще подобри разбирането за ползите, които дърветата носят на обществото. Това включва намаляване на стреса, подобряване на качеството на въздуха и на времето, което купувачите прекарват из търговските зони. Наред с това проектът ще изследва въпроса как дърветата могат да намалят наводненията в населените места.

Директорът на „Град от дървета“ Тони Хотерсал обясни, че схемата има три основни цели. „Първата е да засадим три милиона дървета, т.е. по едно дърво за всеки мъж, жена и дете, през следващите 25 години“, каза той. „На второ място – да се фокусираме върху управлението на съществуващите гори – защото няма смисъл от засаждането на нови гори, ако не можем да управляваме тези, които вече имаме“. Третата част от проекта е свързана с насърчаването на жителите на града да се ангажират много повече с естествената среда – със засаждане на дървета и управление на зелените области. Целта е по този начин да се създаде широко обществено разбиране за ползите, които дърветата и горите носят на обществото.

„Работим съвместно с партньори и собственици на земя, за да идентифицираме парцелите, подходящи за засаждане на дървета“, обясни Хотерсал. Проектът включва всички възможности – разширяване на съществуващите гори, свързване на горски масиви, изграждане на изцяло нови гористи зони. Засаждането на дървета по протежение на улиците се ползва с особено внимание.

По същество проектът „Град от дървета“ в Манчестър цели да повиши осведомеността сред обществеността и политиците относно ролята, която дърветата могат да играят за подкрепа и подобряване на градското развитие.

„По отношение на здравето … горите могат да направят велики неща от гледна точка на намаляването на замърсяването на въздуха … [и] могат да помогнат за намаляване на шумовото замърсяване. Те могат също така да направят градовете ни по-устойчиви на климатичните промени – както благодарение на … намаляването на ефекта на градския топлинен остров, така и чрез намаляване на риска от наводнения“.

Сподели публикацията