Как залесяването намалява въглеродния ни отпечатък?

Когато човек засажда дървета, той не само прави обкръжаващата го среда по-приятна. Това води до директно намаляване на неговия въглероден отпечатък.

До голяма степен дърветата „изяждат“ въглеродния диоксид от въздуха. Наред с това те помагат за пестене на енергия и намаляване на отделянето на CO2 от други дейности.

Eстествени въглеродни консуматори

Всяко живо същество на земята се състои от четири основни химични елемента – въглерод, водород, кислород и азот. Те съставляват около 96 процента от нашето тяло. Те съставляват и по-голямата част от дървото – неговите корени, ствол, клони и листа.

Ние се сдобиваме с въглерод чрез храната, която ядем. Дърветата, от друга страна, го вдишват – така, както ние вдишваме кислород. Когато едно дърво диша, то поема въглероден двуокис и издишва кислород – точно обратното на това, което правят хората. Този естествен процес поддържа атмосферния баланс.

Когато се засаждат дървета, това помага за пречистването на въздуха. Едно възрастно дърво може да поема около 20 килограма въглероден двуокис на година, като превръща въглерода в част от своето тяло, а кислорода освобождава във въздуха. Освободеният кислород е това, което ние, хората, дишаме. Този постоянен кръговрат е сърцевината на баланса на климата на планетата.

Отвъд дишането

Извън базовата биология на дърветата – поглъщането на въглеродния двуокис – те също така намаляват въглеродния ни отпечатък по няколко други начина. Ето и някои други ползи от засаждането на дървета за околната среда:

Всяко зряло дърво помага за намаляване на водния оток в градската среда. Когато дъжд вода вали в града, голяма част от водата бива поета от дърветата, което облекчава натоварването за градската канализация. Ако няма дървета, водите отиват в канала и оттам – в пречиствателните станции, където е се изразходва енергия за третирането им.

Дърветата абсорбират озона, който е мощен парников газ. Озон е нещо полезно там, горе високо в стратосферата, но долу при земната повърхност той увеличава ефекта на климатичната промяна. Технически погледнато, това не е намаляване на въглеродните емисии, но на практика въздействието е много значимо.

Сянката на едно-единствено дърво може да спести толкова енергия, колкото биха похарчили 10 големи стайни климатка, работещи в продължение на 20 часа в денонощието.

Използването на дървета, за да се осигури преграда за вятъра около къщата, може да намали сметката за отопление – и съпътстващите консумация на енергия – с 20 до 50 на сто годишно.

И ако всичко това не е достатъчно, то – както стана дума – дърветата също така красят домовете и офисите ни. Това потенциално може да увеличи стойността на даден имот с до 20%.

Сподели публикацията