Конкурс търси проекти за „зелено“ образование в училище – до 30 септември

За отпразнуване на Световния ден на околната среда Фондация „Кроношпан“ стартира C – основна тема е околната среда.

Основната цел на конкурса е да се повиши осведомеността на младите хора относно това какво е въздействието върху околната среда от неустойчивото потребление и какви са последиците от такова потребление върху промените в климата. Конкурсът насърчава правилното поведение на младите хора, което в бъдеще да допринесе за защитата на околната среда и насърчаването на екологично ориентиран граждански дух.

Тази година конкурсът е насочен към началните (1-4 клас) и средните (5-8 клас) училища. Той ще бъде реализиран едновременно в 5 страни: България, Унгария, Полша, Румъния и Украйна.

Във всяка страна Фондация „Кроношпан“ ще финансира изпълнението на спечелилия конкурса проект с 2 000 евро. Сумата следва да бъде използвана за реализация на проектната идея.
Кандидатстващият проект се подава от учител.
Кандидатури ще се събират до 30 септември.
Проектът може да включва разнообразни дейности като залесяване, създаване на информация за околната среда, изгражадне на мини-парк в училищния двор, зеленчукова градина, дейности по рециклиране и др.

от GreenTech.bg на 18/07/2016

Сподели публикацията