Медоносни растения: непознатият обикновен явор: до 20 кг нектар на дка

Обикновеният явор (Acer pseudoplatanus) е малко познат у нас като медоносно растения. Той обаче с нищо не отстъпва на другите дръвчета, благоприятни за работата на пчелите. Яворът е отлично медоносно растение.

Този дървесен вид има голямо значение за пчеларството през пролетта, тъй като цъфтежът му съвпада с пролетното развитие на пчелните семейства, когато други цъфтящи през същия период растения отделят незначително количество нектар. Цъфти след разлистването си през май. Цветовете му са жълтозелени, с лек аромат. 

Яворивете цветове осигуряват изобилен нектар за пчелите. От явора пчелите правят ароматен мед с деликатен мирис и блед цвят. По данни от контролен кошер, по време на цъфтежа нектаропродуктивността на явора може да достигне до 20 кг на дка (1).

Яворовите дръвчета са здрави и осигуряват и добра сянка, която може да е полезна за кошерите през лятото. Освен това поленът от явора също се събира от пчелите и е ценна храна за тях. Според експерти, пчелите събират задоволително количество прашец.

Яворът е широколистно листопадно дърво, което е традиционен за нашия регион вид. Достига 40 метра височина, като е сравнително бързорастящ вид. Короната му е широка, с разперени клони, красива и масивна. Има дълбока, здрава коренова система и е ветроустойчив. Той е топло и студоустойчив, светлолюбив, като в млада възраст понася и засенчване. Издържа сравнително добре и на замърсен въздух.

Освен като горско дърво, обикновеният явор се използва и за паркови залесявания, като алейно дърво за улично озеленяване в цялата страна. Живее 400-500 години в идеални условия! В традициите на България, яворът е свещено дърво, то пази хората от всички нечисти сили, от него се правят специални предмети, които носят благословия.

Сподели публикацията