Презалесяването в Китай предвещава завръщането на редки животни

Ако залесите, те ще дойдат. Китай продължава амбициозния си проект, който тече в продължение на десетилетия, да увеличи обхвата на земите, обхванати от гори, до 23% от общата територия на страната до края на десетилетието. В допълнение към ползите от зеленото пространство за хората – като по-чист въздух и по-добро психично здраве – новозалесените гори подпомагат и завръщането на редки животни и формирането на местообитания, от които тези видове са изчезнали преди това. Използвайки инфрачервени камери, разположени на полето при гората Зивулинг в Янан, провинция Шанси, Северозападен Китай, изследователи от Университета в Пекин са документирали наличието на много редки видове, включително най-голямата популация от северо-китайски леопарди в региона.

Някои от най-забележителните животни, наблюдавани в оживената гора Зивулинг, включват златни фазани – вид красива птица, която е създала диви популации в целия свят. “Природният резерват има голяма популация от диви свине и сърни, както и от малки и средноголеми месоядни животни като оцелоти и червени лисици”, каза Фън Лимин Фън, доцент от университета.

Учените, работещи в региона, са документирали наличието на 263 различни вида, включително осем критично застрашени и 29 застрашени. Тази разнообразна екологична общност представлява значителен напредък за регион, който е претърпял обезлесяване в предишните години. “Ако не беше възстановяването на околната среда, която сме предприели, вероятно не би оцеляло нито едно от тези животни”, казва Фън.

Залесяването в Китай представлява един от най-мащабните проекти в света за инвестиция в опазването на околната среда и борбата с изменението на климата.

Сподели публикацията