Пре-залесяват изсечените амазонски гори със 73 милиона дървета

Организацията Conservation International има за цел да засади 73 милиона дървета в бразилската част на Амазонието – това е най-големия проект за повторно залесяване, правен някога. Дърветата ще намерят място в „дъгата на обезлесяването“ – ивица, която преминава през бразилските щати Амазонас, Акре, Пара и Рондония, както и целия водосборен басейн на Ксингу. В краткосрочен план проектът има за цел да възстанови 70 000 акра тропическа гора. „Ако светът трябва да постигне целта от 1,2°C или 2°C (глобално затопляне), за която всички ние сме се съгласили в Париж, защитата на тропическите гори трябва да бъде голяма част от работата в тази посока“ каза Ман Санджаян, изпълнителен директор на Conservation International в интервю за Fast Company.

„Не само дърветата имат значение, но и това какви точно дървета“, каза Санджаян. „Ако наистина въглеродният диоксид трябва да излезе от атмосферата, то тропическите гори са тези, които имат най-голямо значение“.

Прекратяването на обезлесяването би позволило усвояването на 37% от годишните въглеродни емисии в света, ала учените се притесняват, че горите около Амазонка могат да намалеят с 20% през следващите 2 десетилетия – в допълнение към 20-те процента обезлесявне през последните 40 години. За да се бори с този бърз темп на унищожаване, Conservation International използва нови, ефикасни техники за засаждане, които могат да се прилагат в световен мащаб. Методът на засаждане, използван в проекта, е известен като „мувука“ – португалска дума, която описва много хора на малко място. С метода „мувука“ голям брой дървесни семена от различни видове се разпространяват върху малка площ обезлесената земя. Естественият подбор позволява най-подходящите да оцелеят и да израснат. „Това не е поза“, каза Санджаян. „Това е внимателно контролиран експеримент, за да разберем буквално как трябва да правим възстановяването на тропическите гори в голям мащаб, така че хората да могат да правят същото и да успеем значително да намалим разходите“.

Сподели публикацията