Растенията използват звука, за да намерят вода и да оцелеят

Много хора вярват, че когато пускат музика на цветята си, последните растат повече и цъфтят повече. Досега учените се присмиваха на това. Сега обаче се налага да приемат, че растенията наистина чуват музиката, както и други звуци, и реагират на тях. Ново изследване от Австралия доказва, че растенията чуват и действат според звуците наоколо. Моника Галиано, еволюционен биолог в Университета на Западна Австралия, е установила, че растенията използват звуците на природата – от бръмченето на насекомо до шумоленето на водата – за да се „промушват“ през тръби и да намират вода, за да оцелеят.

В своето изследване Галяно поставила градински фиданки в „саксии“ с формата на „Y”, обърнат наопаки. Едното „рамо“ на всяко от отклоненията било поставено във вода или пък в спираловидна тръба, през която протича вода. Другото рамо било само с почва.

Оказало се, че корените нарастват в посока към онази част от саксията, където е водата, независимо дали тя е достъпна директно или пък е „скрита“ в тръбата.

Според Галиано, растенията „просто знаят, че водата е там“ – въпреки че те могат да открият само звука на водата, която протича през тръбата. Когато разсадът имал избор между тръба с течаща вода и почва, която е навлажнена, корените избрали влажната земя. Водещият учен казва, че растенията използват звуковите вълни, за да откриват вода, която се намира далеч, но следват влажността на почвата, за да „се придвижат“ до целта си, когато водата е наблизо.

Откритието на Галяно е публикувано в изданието на „Оекология“ от май 2017 г. Статията е озаглавена „Звучно: корените на растенията използват звука за намиране на вода“. Ето какво пише вътре:

„Тъй като водата е от съществено значение за живота, организмите са развили широк спектър от стратегии за справяне с ограничения достъп до водата, включително активно търсене на предпочитаните нива на влага,…. Растенията използват градиента на влагата, за да насочват корените си през почвата, след като са намерили източник на вода. Ала как те отприват този източник за първи път – е неизвестно. Ние установихме, че корените успяват да намерят водоизточник, усещайки вибрациите, генерирани от водата, движеща се вътре в тръбите, дори при липса на влга в субстрата“. Това показва, че наличието на шум от вода влияе на възможностите на корените да възприемат и да реагират правилно на околния звук.

Като се има предвид, че наскоро бе доказано как растенията усещат вибрацията от бръмченето на пчелите и другите опрашители, и че това бръмчене на определена честота стимулира отделянето на полен в растенията, вече може да се каже, че растенията разчитат на звуковите вибрации, за да си намирт вода и да оцеляват.

Сподели публикацията