Този човек е засадил сам цяла гора

Олег Владимирович Громов познават не само в Асиновски район, но и в цялата Томска област. Понеже той за трети път е депутат на областната Дума, участник на
областни спортни състезания, автор на много статии в областни и държавни медии.
Обаче не всеки знае, че този човек сам е засадил цяла гора от повече от две хиляди дървета! И той няма намерение да спира. Ръкотворна гъста гора се появи върху
празен терен зад блока на нашия герой, в района на централната болница.
Преподаватели по природознание смело могат да водят тук екзкурсии за учениците за да им покажат дървета от местните за Сибир видове. Олег Владимирович е
направил тук алеи от бор, кедър, елха, офика, глог, дива ябълка. Прихванаха се и фиданките от внесени европейски видове – ясен, липа, клен, бряст и дъб.
Благодарение на хълмист релеф дърветата, засадени с огледа на тяхната бъдеща височина, правят впечатляваща гледка и създават илюзия на стихийното природно
творение. Случаен човек няма да се сети, че цялата тази красота е резултат на двайсет години тежек труд.
Всяка пролет Олег Владимирович спасява поне няколко стотин млади дръвчета в защитена зона на електропроводи, като ги преселва на новото място. През лято той
усърдно полива своята зелена „детска градина“.
– След такъв зор два дена ми беше зле – усмихва се този, гледайки доволно на своите любимци.  – Моята гора стана рай за много птици. Тук идват шаварчета,
славеи, жълти овесарки, градински червеноопашки. Дори един-два пъти съм забелязвал авлига.
Всички ние трябва да полагаме усилия за опазване на природа и да се грижим за зелените насаждения не само заради красота, но и за да подобрим екологията там, където живеем. Не е чак толкова сложно всеки да засади поне едно-две дървета, ама вижте колко значителен може да стане общ резултат!

Оригиналната статия на руски

Сподели публикацията