21 март е Международен ден на горите

Дърветата, стратегически разположени в градската среда, намаляват температурата с 2 до 8 градуса.

Около 883 милиона души по света, предимно от развиващите се страни, са заети в дърводобивната индустрия.

Дървесината осигурява на света повече енергия, отколкото соларната, водноелектрическата и вятърната, взети заедно – тя представлява 40% от възобновяемата енергия, която се използва по света.

Тези любопити факти насочват вниманието към предстоящия Международен ден на гората, който се чества на 21 март. „На този ден в цял свят се провеждат редица събития, които представят горите като основен фактор за повишаване качеството на живот чрез осигуряване на чист въздух и питейна вода, опазване на биоразнообразието, подобряване на околната среда и смекчаване на климатичните промени и др.,“ коментираха от Изпълнителна агенция по горите.

Честванията тази година се провеждат под мотото „Гори и енергия“. Според сайта на Международния ден на гората, лесовете по света съдържат енергия, която е десет пъти повече от общото първично потребление на енергия на Земята. Инвестициите в технологични иновации и устойчиво управление на горите са необходимо условие за увеличаването на гората като основен източник на енергия. Опазването и развитието на горите е инвестиция в устойчиво бъдеще, постигане на целите на устойчивото развитие и разрастването на така желаната зелена икономика.

Сподели публикацията