Габрово - вземи безплатно дърво от общината, засади го и предай добрината

Във връзка с дарение на 1000 фиданки от вида явор от инициативата КОГАТО СТАНЕМ 100 000 ЩЕ ПОСАДИМ ГОРА (www.facebook.com/100000.GORA) на Община Габрово, общината започва кампания за засаждане на дарените дръвчета, която ще стартира на 17 април и ще приключи в края на месеца.

Община Габрово призовава фирми, ведомства и организации, училища и детските градини, председатели на етажна собственост и граждани да се включат в инициативата, лично или организирайки доброволци, които имат желание да засадят дръвчета на обществени места.

Всеки, който има желание да получи фиданки, може да направи заявка в дирекция „Инфраструктура и екология“, стая 701 или на телефон 066 818 437 /от 9.00 до 17.00 часа в работните дни/ до 19.04.2013 г.

Дръвчетата ще бъдат получавани безвъзмездно с приемно-предавателен протокол и срещу ангажимент за полагане на грижи по тяхното поддържане.

При получаване на фиданките ще бъде предоставяна подробна информация за вида Явор, за техниката на засаждане, като и за нормативните изисквания, които трябва да бъдат спазени при залесяването, съгласно Наредбата за израждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Габрово.

Страница на дарителите: www.facebook.com/100000.GORA

Официална новина в сайт на община Габрово:
http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/2390