Засаждане на широколистна фиданка

Кратка видео демонстрация - как правилно се засажда широколистна фиданка.
с.Златуша 26.03.2016 г.