Условия на кампанията "Здравето е в нашите ръце"

 

ИМЕ НА КАМПАНИЯТА: "ЗДРАВЕТО Е  В НАШИТЕ РЪЦЕ" - Благотворителна кампания, с която даряваме десетки тонове течен сапун, над 200 000 ръкавици, дезинфектанти и много добрина, надежда, грижа и послания за отговорност в цяла България! ❤ Заедно можем повече! Здравето е в нашите ръце!

ОРГАНИЗАТОР: Кампанията "Здравето е в нашите ръце" се организира и управлява от  "Гората.бг", инициатива на Фондация "77". Гората.бг има за основна цел засаждането на нови гори и дървета за България. Засадените до момента дървета са над 903 000, в рамките на стотици събития и десетки кампании. Направени са кампании с участието на стотици хиляди деца, озеленени са над 150 общини, дарени са 300 000 медоносни дървета в подкрепа на пчелите. Освен засаждане на дървета, Гората.бг прави всяко друго добро, което може да бъде направено, например организира почиствания, помага на възрастни хора, работи за  образоването на деца, дарени са близо 100 хиляди литра вода на бедстващите хора в Перник, както и други разнообразни добри дела, с които помага на хората и природата. Гората.бг си партнира с много институции, стотици общини и горски стопанства. Всички кампании и действия на инициативата са чисти, напълно безкористни, аполитични и безплатни за участниците.

КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДА: Във всички 268 общини в цяла България, като заявяването на безплатни хигиенни материали и защитни средства  става, чрез интернет страницата www.gorata.bg и попълване на  формуляра за заявки, като се допуска и насърчава популяризиране в социалните мрежи, различни медии и всички други подходящи канали, за да достигне до повече нуждаещи се и повече желаещи да помогнат.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И МЕХАНИЗЪМ:  Вярваме, че най-доброто решение за COVID-19 е превенцията. Най-доброто "лечение" е хората да са здрави. Според СЗО и експертите заболяването се предава основно, чрез замърсени ръце и повърхности. Сега здравето е в нашите ръце - нека ги пазим чисти и да помогнем на всички хора да имат чисти ръце. Така помагайки на другите, помагаме на цялото общество и на себе си!  В тази връзка даваме възможност на нуждаещите се да получат безплатно хигиенни материали - течен сапун, дезинфектанти, ръкавици, като успоредно с това ще провеждаме и информационна кампания, която да насърчава социално отговорното поведение, правилната употреба на хигиенни и предпазни материали, особено сред групи и в локации, където има по-висок риск. Всеки нуждаещ се може да участва, като заяви материали. Всеки, който има възможност и желание може да дари средства, време или продукти!  Като гарантираме, че 100% от дареното ще отиде за хигиенни материали и защитни средства. Също търсим и известни лица - посланици на кампанията, които с личен пример да вдъхновят повече хора да бъдат по-отговорни към обществото и да помогнат кампанията да направи повече добро.

КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ: Всички нуждаещи се институции, организации и лица, които имат недостиг и финансови затруднения в осигуряването на хигиенни материали. Например, но не само - домове за деца или възрастни хора, болнични и доболнични заведения, социални организации, нуждаещи се учебни заведения и др., общини и техните структури, нуждаещи се семейства, организации подпомагащи хора и др.

КАКВИ И КОЛКО СА МАТЕРИАЛИТЕ: Към момента сме осигурили средства за 30 000 литра течен сапун, от които 7 тона вече са закупени, 220 000 ръкавици, които също са закупени, 1000 литра денатуриран етанол, 1500 маски. Вярваме, че ще привлечем още дарители и ще осигурим общо поне 50 хиляди литра течен сапун, 5000 маски, 3000 литра денатуриран алкохол, вероятно 300 000 ръкавици.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ: 220 000 ръкавици и 7000 литра течен сапун са осигурени от семейството - Линда Зидарова  и  Никола Рахнев (създател на Гората.бг), останалите материали са от множество дарители в Гората.бг - физически лица и фирми, които са се съгласили да предоставят средства за тази кампания или са дарили средства, които да се използват безусловно и по преценка на Фондацията. Всеки, който желае може да дари тук: (http://gorata.bg/kak-da-pomogna)

КАК СЕ ЗАЯВЯВАТ БЕЗПЛАТНИ ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ: Попълва се  формуляра за заявки  и се потвърждава съгласието с настоящите условия. Важно е да попълните коректна контактна информация и особено коректна електронна поща (мейл), защото там ще ви информираме за одобрение, доставки и всичко необходимо. В случай на некоректно попълнена информация не носим отговорност, ако не успеем да изпратим желаните от Вас дръвчета.

СРОК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ: Приемаме заявки до 18:00 часа на 06.06.2020 г. или до изчерпване на количествата, като в случай на възможности и допълнителни дарения, кампанията може да бъде продължавана многократно.

КОЛКО МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ: Колкото наистина Ви е необходимо за период от около 1-2 месеца, молим да бъдете отговорни и да разберете, че няма как да обезпечим всички, затова разчитаме на Вашата добросъвестност и преценка, за да има за повече нуждаещи се институции, организации и хора. Заявките ще се обработват по реда на постъпване, като ще се отчита приоритетно и реалната необходимост. Възможно е част от заявилите да получат по-малко от заявеното или изобщо да не получат, с оглед на ограничените количества, осигурени за дарение.

КОГА И КАК ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ЗАЯВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ: Планираме да започнем поетапно изпращане след 10.06.2020г., като ще изпращаме до разпределителни центрове на територията на Вашата община. Това ще са офиси на наши логистични партньори, самите общини, партньорски организации  и др. Те ще имат списъци с имена и точни разпределения по видове за всеки един от получателите. Ще бъдете информирани по електронна поща (e-mail), а при възможност и по телефон, след което ще трябва да отидете и да ги получите от тях в указаните локации, а при възможност - те ще ги доставят до Вас. Все още нямаме потвърден безплатен транспорт, но вярваме, че ще осигурим, в случай, че не успеем ще търсим вариант доставките да се поемат от нас, а ако се наложи нещо различно, ще се съгласува с желаещите заявители.

ПРОИЗХОД И ВИД НА МАТЕРИАЛИТЕ: Течният сапун, денатурираният алкохол и найлоновите ръкавици са от български производители, разполагат с всички и необходими документи и разрешителни, съгласно българското законодателство. Сапунът е в туби по 5 литра, различни аромати, висока гъстота, измивност и почистваща способност. Денатурираният спирт може да бъде или концентрат от 96-98% или да бъде разреден, готов за употреба 60-65%, в туби по 5 литра или други опаковки, етанол с висока чистота, със съдържание на метанол, под 1.6% и в рамките на допустимото по закон. Ръкавиците са найлонови, еднократни, HDPE материал, фабрично пакетирани по 100, нестерилни, НЕподходящи за медицински цели, а само за запазване на ръцете чисти. Маските за лице са различни видове, текстилни, противоалергични материали, осигуряващи ниска до средна степен на защита, шити в България и разполагат със сертификати само за плата, покриващи устата и носа, универсални размери, многократни. Те НЕ са медицински продукт.

Отговорност на получателите: Отговорността за законосъобразната и правилна употреба е на получателите. Оргатизаторите не носят отговорност да употреба на хигиенните и защитни средства извън описаната за съответния продукт. Задължително е запознаване и приемане на тези условия, както и запознаване с листовете за безопасност, инструкциите за употреба и нормативните, организационни и производствени правила за и на съответните продукти и тяхната употреба. Отговорност на получателите е и получените материали да не се продават, както и да се използват само по предназначение и съобразно желанието на дарителя - за по-висока хигиена като мярка срещу Covid-19 и други инфекциозни заболявания.

Молба към получателите: Ще Ви бъдем изключително благодарни, ако изпратите снимки, видеа, които да показват получаването на продуктите, както и тяхната употреба - това ще ни помогне да привлечем още желаещи да подкрепят кампанията и ще насърчи хората да бъдат по-социално отговорни. А тези от Вас, които са компетентни, могат да бъда полезни и с кратки видео или други информационни материали, които да използваме при информационната и комуникационната част на нашата кампания. Споделяйте с нас и всички други добри идеи и полезни съвети. Можете да го правите в нашата Facebook Гората.бг - група: https://www.facebook.com/groups/114833649158477, в нашата Facebook страница Гората.бг: https://www.facebook.com/100000.GORA или на мейл: contact@gorata.bg.

За допълнителна информация: Оставаме на разположение за всичко, с което можем да сме полезни. За допълнителна информация пишете на: contact@gorata.bg  или във Facebook страницата на иницитивата

С ПРИЕМАНЕТО НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ВСЕКИ УЧАСТНИК ДЕКЛАРИРА, ЧЕ:

  1. При получаване, предоставяне и употреба на материалите ще се запознае с нормативната база, листовете и инструкциите за безопасност и употреба и ще спазва всички нормативни разпоредби с цел да пази здравето и живота на хората, както и своите собствени, включително и имуществото на хора, институции и организации.
  2. По никакъв начин няма да продава, дарява или заменя предоставените материали, освен, ако това не е съгласувано с организатора на кампанията.
  3. Предоставените материали не са предвидени за финансиране в одобрени проекти, програми и други източници на финансиране, подпомагани или финансирани от фондове на Европейския съюз, Р. България или други национални или международни източници.
  4. При възможност ще изпрати снимки/видео от получаването и/или употребата на материалите в нашата Facebook Гората.бг -група: https://www.facebook.com/groups/114833649158477 и/или в нашата Facebook страница Гората.бг: https://www.facebook.com/100000.GORA и/ или на мейл: contact@gorata.bg.
  5. В случай, че приема материали за множество получатели (физически и/или юридически лица) се задължава да ги информира за волята на дарителя и ще носи отговорност за техните действия или бездействия като за свои.
  6. Ще информира дарителя своевременно за всичко важно, което би могло да доведе до нарушаване на закона, добрите практики или ще нанесе вреда на хора или имущество.
  7. Не е предоставял лични данни по смисъла на българското и европейското законодателство, а само контактна информация.
  8. Се отказва от каквито и да било претенции в случаи, че дарените материали не отговарят на очакванията му, разбира, че могат да бъдат връщани, но няма задължение за замяна.
  9. Разбира, че е възможно материалите да не стигнат за всички или да бъдат предоставени по-малко от заявените количества.

 ДРУГИ: Организаторът е воден изцяло от добри намерения. Това е една чиста инициатива от хората и за хората. В случай, че бъдат направени опити за нарушаване на правилата, измами, непристойно поведение, обиди, дискриминация, каквото и да било нарушаване на закона, добрите нрави, волята на организатора и др. - участниците ще бъдат отстранени. Организаторът не носи отговорност за действия или бездействия на участници, които са нанесли вреди на физически, юридически лица, тяхното имущество, държавата или природата.

ВАЛИДНОСТ НА УСЛОВИЯТА: Условията влизат в сила от момента на публикуването им. Правилата могат да се редактират, изменят и допълват по всяко време от организатора, като за целта е достатъчно да бъдат променени в настоящата интернет страница www.gorata.bg, а промените стават валидни от момента на публикуването им.