Цел: 3 000 000 нови дървета за България

Подкрепете ни
да постигнем целта!
500 000 Засадени
1 000 000 Засадени
1 500 000 Засадени
2 000 000 Засадени
2 500 000 Засадени
3 000 000 Засадени