Заплащането за опазване на горите има множество ползи

Две нови проучвания от последните дни подкрепят идеята, че финансовите стимули могат да помогнат за спасяването на горите на Земята – а това от своя страна носи много повече ползи от чистото запазване на биоразнообразието.

Изследвания за района на Амазонка потвърдиха, че плащанията към собствениците на земи могат да запазят биоразнообразието на горите. Проучване в Китай пък сочи, че селските общности, ако имат стимул, биха могли да помогнат за възстановяване на местните гори в страната.

Запазването на горите е ключова част от глобалната стратегия за смекчаване на изменението на климата. Горите са „резервоари“ за природното биоразнообразие и играят жизненоважна роля за опазването на водите. Затова си струва да се инвестира в тяхното опазване, предлага Climate News Network в обстоен анализ.

Стойността на горите от гледна точка на планетата е безспорно. Винаги е било трудно обаче да се намерят начини да се убедят хората, живеещи в или близо до гори, че опазването на леса е в техен интерес.

Тъй като загрижеността за климатичните промени нараства, расте и броят на инициативите за намаляване на обезлесяването.

Екип от САЩ съобщава в списанието „Екологична икономика“, че ползите отиват далеч отвъд очевидното. Опазват се защитени от изчезване видове, а заедно с тях и животинското биоразнообразие. Подобрява се състоянието на почвите. Ерозията намалява, подпомага се възстановяването на подпочвените води.

До подобни изводи са стигнали и изследователите в Китай, кдъдето има програми за насърчаване на опазването на горите на индивидуално ниво, ала липсват програми за опазване на горите, които представляват публична собственост.

Така или иначе изводът на всички изследователи е, че осигуряването на финансови стимули за местните общности е инвестиция, чиято стойност се възвръща многократно. Такава форма на стимулиране ще даде на местните жители жадуван доход, като в същото време подпомогне опазването и развитието на местните екосистеми във всички техни аспекти.

Сподели публикацията