Норвегия основа фонд за борба с обезлесяването – с 400 млн. долара

Норвегия направи нова, решителна стъпка към справянето с обезлесяването, свързано със селското стопанство. Страната основа фонд, който има за цел да вложи 400 милиона долара до 2020 година в дейности намаляване на обезлесяването на тропическите гори и подпомагане на устойчивото земеделие.

Фондът има за цел да даде тласък на инвестициите в селскостопански дейности, които възпират обезлесяването. Парите ще се канализират към страни, които вече работят по спиране на унищожението на горите и торфищата.

Норвегия ще вложи 100 милиона долара във фонда. Плановете са останалите 300 милиона долара да бъдат вложени от други двустранни и многостранни донори заедно партньори от частния сектор. Производителят на потребителски стоки Unilever веднага стана първият частен дарител, който даде 25 милиона за фонда за следващите пет години. Заедно с фирмата към фонда се присъединиха и други големи компании-производители на потребителски стоки като Carrefour, Marks & Spencer, Mars, Metro, Nestle.

„Бъдещето на планетата ни зависи от нашата обща способност да опазваме и възстановяваме горите и едновременно с това да увеличаваме селскостопанското производство, за да отговорим на нарастващите глобални нужди“, каза премиерът на Норвегия Ерна Солберг в изявление. „Чрез този фонд ние ще работим с горските стопанства, частния сектор и гражданското общество, за да осъществим целта си по иновативни начини.“

Селското стопанство е един от най-големите обезлесители в световен мащаб. Около 2,3 милиона квадратни километра гори са унищожени в периода между 2000 и 2012 г. – за да бъде превърната огромна част от тази земя в обработваеми територии.

Фондът, основан от Норвегия, има за цел да защити около пет милиона хектара гори по света. За целта той ще работи с представители на земеделския сектор за разработване на методи за увеличаване на производството на база съществуващата обработваема земя и предприемане на допълнителни мерки за защита на застрашените гори. Надеждата е, че този ход ще привлече около 1,6 млрд. долара инвестиции в решения за земеделие, което щади горските масиви, до 2020 г.

Сподели публикацията